top of page

Voorkom elektriciteitsproblemen met een TESUP-turbine

Huizen en bedrijven in heel China hebben te maken gehad met stroomstoringen. De afhankelijkheid van het nationale energienet op steenkool heeft ertoe geleid dat de overheid moeite heeft om stroomschommelingen bij te houden. Dit is meestal het geval tijdens piekperiodes op het gebied van energie, maar dit jaar was dit vooral problematisch omdat China zijn algehele vervuilingsniveaus wil verminderen.


Dit probleem kan zich uitbreiden naar andere landen. Als het land snel moet voldoen aan de CO2-reductiedoelstellingen, worden oude elektriciteitscentrales snel vervangen door nieuwere, schonere technologieën. Hierdoor kunnen er gaten in het elektriciteitsnet ontstaan ​​die leiden tot het soort tekorten dat China op dit moment ziet.


Neem uw elektriciteitsopwekking in eigen handen! Door huishoudelijke stroomopwekking in uw huis te installeren, kunt u ook bij uitval van het net over een persoonlijke stroomvoorziening beschikken. Een TESUP windturbine- of zonnepaneelsysteem is een geweldige manier om dit voor uw huis of bedrijf te bereiken!
#renewableenergy #windpower #windturbines #renewables #powergeneration #cleanenergy #turbines #nationalgrid #windenergy #renewablefuture #cleanfuture #alternativepower #noveldesign #tesup #grid