top of page

Verticale turbines als de toekomst van de windparken

Volgens de Oxford Brookes University: "Compactere en efficiëntere verticale turbines kunnen de toekomst zijn voor windparken".

Uit het onderzoek bleek dat VAWT's elkaars prestaties verbeteren wanneer ze in rasterformaties zijn gerangschikt.

Het plaatsen van windturbines om de output te maximaliseren is van cruciaal belang voor het ontwerp van windparken. De enige voorzorgsmaatregel is om de turbulentie te vermijden.


Een van de meest voor de hand liggende voordelen van het verticale windturbinepark is:


Meer energie opvangen per vierkante meter land


Windturbines met verticale as kunnen dichter bij elkaar worden gegroepeerd (4-6 diameters uit elkaar)

Bovendien kan deze afstand volgens de laatste onderzoeken nog dichterbij worden ontworpen.

TESUP ATLASX en ATLAS2.0 als windpark voor thuis kunnen worden aangesloten op de batterijen of OP UW HUISGRID (met

omvormer) NAAR UW ACCU 12-24-48V

OP PARALLELLE MANIER AAN UW BESTAANDE ZONNE / WIND SYSTEEM.

m/s mph. km/h

4 12 14.4

6 55 21.6

8 115 28.8

10 210 36

12 415 43.2

20 420 72
m/s. mph. km/h

4. 6 14.4

6 25 21.6

8 55 28.8

10 105 36

12 180 43.2

20 210 72Kortom, het verticale windmolenpark is een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier om aan uw elektriciteitsbehoeften te voldoen. Hoe eerder we handelen, hoe beter voor de aarde!


#tesup #hernieuwbare energie #groen #alternatieve energie #windenergie #windenergie #windenergiecentrales #energie schoonmaken #milieu schoonmaken #Atlas2.0 #AtlasX #windparken

bottom of page