top of page

TESUP ZEUS3.0 voor plattelandsontwikkeling in Afrika

Regio's in Afrika die te kampen hebben met water- en elektriciteitstekorten, worden nu al geconfronteerd met toekomstige problemen die voor iedereen gemeenschappelijk kunnen zijn.


TESUP ZEUS3.0 wekt elektriciteit op voor irrigatie op het Afrikaanse platteland. Windenergie is overal beschikbaar. Het land is je thuis, bewaar het voor jou en je betere toekomst.


#tesup #hernieuwbare energie #groen #alternatieve energie #windenergie #windenergie #windenergiecentrales #energie schoonmaken #milieu schoonmaken #irrigatie Afrika #waterpomp