top of page

Temperatuurrecords en nieuwe virussen

Wat is de relatie tussen klimaat en nieuwe virussen? Welke invloed hebben de temperatuurregistraties op ziekten?

Ik ben nog steeds geschokt hoe alle levende wezens met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. De wereld wordt geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals hittegolven en droogtes, koudegolf en winterstormen, tornado's, tropische en subtropische cyclonen, windstormen en bosbranden. Als gevolg van hun intensiteit en frequentie leiden ze tot de meest ernstige effecten. Langere perioden van warm en droog weer kunnen ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid, de landbouw, het milieu en de economie. We gaan dieper in op het onderdeel volksgezondheid.

Dieren die door de opwarming van de aarde hun huis verliezen, migreren naar nieuwe plaatsen, en terwijl ze dat doen, verspreiden ze hun eigen ziektes. Wanneer deze virussen, die voor hen geen probleem zijn, in wisselwerking treden met andere levende wezens, kunnen ze bij deze wezens ernstige ziekten veroorzaken omdat hun lichaam niet klaar is voor deze virussen. Terwijl deze wezens bewegen, worden ziekten met zich meegedragen.

Klimaat is gerelateerd aan ziekten. Maar hoe?


Vóór de 19e eeuw geloofden mensen dat ze door vervuiling ziek werden. Maar na de ziektekiemtheorie die suggereert dat de oorzaak van veel ziekten micro-organismen zijn, ook wel geleedpotigen genoemd, is het bekend dat virussen ziekten veroorzaken en niet de vervuiling. De micro-organismen die op sommige soorten leven, kunnen dodelijk zijn voor andere soorten. Met de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde geloven wetenschappers dat door vectoren overgedragen ziekten zich verspreiden omdat dieren en de meeste mensen naar koelere gebieden verhuizen. Er zijn bijna 10.000 virussen bij dieren die hun leefgebieden verlaten voor andere plaatsen na ongekende wereldtemperaturen. Wat de verspreiding van de nieuwe virus overgedragen ziekten zal veroorzaken.

Sinds pre-industriële tijden is de mondiale temperatuur met 1°C gestegen en als dit niveau boven de 2°C ligt, houden zowel warme als natte weersomstandigheden aan.


In 2010 had Rusland het slechtste wereldrecord, de temperaturen waren 9 graden Fahrenheit heter dan het gemiddelde van de 20e eeuw.


In 2019 was de temperatuur in het VK 38,7 °C. Ook waarschuwde het UK Meteorological Office onlangs de burgers voor extreme hitte, aangezien de temperaturen naar verwachting de 40°C zouden overschrijden, de heetste dag ooit.


De hoogste officieel geregistreerde temperatuur is 56,7 in Death Valley, Californië 1913.


Volgens NASA's temperatuurrecord was de aarde in 2021 ongeveer 1,1 °C warmer dan het gemiddelde van de late 19e eeuw. https://www.nasa.gov/press-release/2021-tied-for-6th-warmest-year-in-continued-trend-nasa-analysis-shows

Resultaten van een onderzoek tonen aan dat 37% van de gezondheidsgerelateerde sterfgevallen in het warme seizoen in 43 landen tussen 1991 en 2018 kan worden toegeschreven aan antropogene klimaatverandering en dat een verhoogde mortaliteit op elk continent zichtbaar is.

https://www.nature.com/articles/s41558-021-01058-x


Ook volgens de