top of page

Soorten turbines bij TESUP

Heb je je ooit afgevraagd wat het verschil is tussen soorten windturbines? Waarom TESUP een reeks windturbines met verschillende vormen levert en wat de voordelen van elk type zijn? Hopelijk kan deze blogpost helpen om enig licht op het probleem te werpen!


Windturbines worden over het algemeen gesorteerd in twee typen op basis van hun oriëntatie. Het eerste type is een Horizontale as windturbine (of HAWT), dit houdt in dat de windturbine rond een horizontale as draait. De nieuwe Magnum 5 TESUP turbine is een voorbeeld van (onder andere) een HAWT.


Het tweede type turbine is een windturbine met verticale as. Het is niet verwonderlijk dat dit een windturbine is die om een ​​verticale as draait. De zeer populaire Atlas2.0-turbine van TESUP is een goed voorbeeld van dit turbinetype.


Binnen elk van deze oriëntaties zijn er verschillende ontwerpen met verschillende bladvormen om de energie van de wind op verschillende manieren op te vangen.


HAWT's gebruiken meestal een op lift gebaseerd ontwerp. De turbinebladen hebben de vorm van vleugels, vergelijkbaar met de vorm van een vliegtuigvleugel. Als er wind over waait, genereren ze een liftkracht in de draairichting van de windturbine, waardoor deze gaat draaien en stroom wordt opgewekt. HAWT's moeten tegen de wind in gericht zijn om energie op te wekken. Daarom hebben TESUP HAWT's een staart die de turbine uitlijnt met de windrichting.


VAWT's hebben dit probleem niet. Ze kunnen stroom opwekken in welke richting de wind ook vaart. TESUP VAWT's zijn turbines van het sleeptype. Dit betekent dat de wrijvingskrachten van de wind die tegen de turbine waait, de turbinerotatie aandrijven. De gebogen oppervlakken van TESUP-turbines helpen de wind beter op te vangen, wat de efficiëntie verhoogt. Omdat het gebied dat lucht opvangt in VAWT's groot is, hebben ze het voordeel dat ze kunnen draaien bij lage windsnelheden.


Hopelijk geeft dit een beetje inzicht in typen windturbines!#renewableenergy #windpower #windturbines #renewables #powergeneration #cleanenergy #turbines #windenergy #renewablefuture #cleanfuture #alternativepower #Atlas2.0 #tesup #VAWT #HAWT #Magnum5