top of page

Nikola Tesla: de visionaire uitvinder die het potentieel van hernieuwbare energie voorzag

Laten we een duik nemen in de wereld van Nikola Tesla, de ultieme uitvinder die de hype van hernieuwbare energie volledig zag voordat het zelfs maar een ding was. Hij was een Servisch-Amerikaanse uitvinder, elektrotechnisch ingenieur, werktuigbouwkundig ingenieur, futurist en polymath die wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke mensen van de 20e eeuw. Hij is vooral bekend vanwege zijn bijdragen aan het ontwerp van het moderne elektrische energiesysteem, de ontdekking van het roterende magnetische veld, de uitvinding van de Tesla-spoel en de ontwikkeling van draadloze communicatie.


Nikola Tesla working

Tesla was ook een visionair denker die geloofde in het potentieel van hernieuwbare energie. Hij stelde voor om geothermische, zonne- en windenergie te gebruiken om elektriciteit op te wekken, en hij ontwikkelde zelfs een plan voor een draadloos energietransmissiesysteem dat een revolutie teweeg zou kunnen brengen in de manier waarop we energie gebruiken.


Tesla's ideeën over hernieuwbare energie waren hun tijd ver vooruit, maar ze zijn vandaag de dag relevanter dan ooit. Nu we worden geconfronteerd met de uitdagingen van klimaatverandering en piekolie, moeten we nieuwe manieren vinden om elektriciteit op te wekken die schoon, duurzaam en betaalbaar is. Tesla's werk biedt een blauwdruk voor een toekomst aangedreven door hernieuwbare energie.


Hier zijn enkele van Tesla's specifieke ideeën over hernieuwbare energie:


Tesla turbine
  • Hij stelde voor om geothermische energie te gebruiken om huizen en bedrijven van energie te voorzien.

  • Hij ontwikkelde een toren op zonne-energie die genoeg elektriciteit kon opwekken om een hele stad van stroom te voorzien.

  • Hij ontwierp een windturbine die efficiënter was dan alle andere die op dat moment op de markt waren.

  • Hij stelde zich een draadloos energietransmissiesysteem voor dat elektriciteit kon leveren aan huizen en bedrijven zonder dat er kabels nodig waren.

De Tesla-turbine is een bladloze centripetale stroomturbine die in 1913 door Nikola Tesla werd gepatenteerd. Het was zijn 100e patent. Het was oorspronkelijk bedoeld om te worden gebruikt voor het voortstuwen of comprimeren van vloeistoffen. Het kan echter ook worden gebruikt met perslucht of stoom, als afvalpomp en zelfs als centrifugale bloedpomp.


By Stanislav Kozlovskiy - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22226682


Zijn ideeën over hernieuwbare energie waren niet zonder uitdagingen. Zijn toren op zonne-energie is bijvoorbeeld nooit gebouwd en zijn draadloze energietransmissiesysteem is nooit volledig ontwikkeld. Zijn werk legde echter de basis voor de ontwikkeling van hernieuwbare energietechnologieën die nu over de hele wereld worden gebruikt. Zijn werk blijft mensen over de hele wereld inspireren en motiveren die werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die ons zullen helpen bij de overgang naar een toekomst met schone energie.


Naast zijn werk op het gebied van hernieuwbare energie heeft Tesla ook belangrijke bijdragen geleverd aan een groot aantal andere gebieden, waaronder elektrotechniek, werktuigbouwkunde, natuurkunde, wiskunde, draadloze communicatie, afstandsbediening, röntgenbeeldvorming, kernfusie en aardbevingstechniek. Tesla was een echte polymath en zijn werk heeft een diepgaande invloed gehad op de wereld waarin we vandaag leven, en zijn nalatenschap zal nog generaties lang voortleven.


Tesla vs Edison

Leuke weetjes over Tesla:

  • Tesla ontwikkelde het idee voor smartphonetechnologie in 1901.

  • Tesla en uitvinder Thomas Edison waren ooit rivalen, maar werden later vrienden.

  • Tesla had een fotografisch geheugen en kon binnen enkele seconden boeken en afbeeldingen onthouden.

  • Tesla was bang voor parels en sprak niet met vrouwen die ze droegen.

  • Tesla was geobsedeerd door het getal 3 en hij gebruikte het vaak in zijn uitvindingen.

Hoe kunnen we in de voetsporen van Tesla treden?


Dat kunnen we doen door te investeren in duurzame energietechnologieën. We kunnen het ook ondersteunen door gebruik te maken van hernieuwbare energie. En we kunnen onszelf informeren over de voordelen van hernieuwbare energie en die informatie met anderen delen.

Door deze stappen te nemen, kunnen we helpen een duurzamere toekomst te creëren, precies zoals Tesla voor ogen had. Zet vandaag nog uw stap en stap vandaag nog over op hernieuwbare energie met TESUP.

bottom of page