top of page

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij TESUP

In een tijdperk waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt, is TESUP een lichtend voorbeeld van een bedrijf dat de verbetering van de samenleving en het milieu centraal stelt in zijn bedrijfspraktijken. TESUP's inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen strekt zich uit tot verschillende initiatieven over de hele wereld, waaronder het bieden van hulp tijdens noodsituaties, het ondersteunen van sportacademies en het stimuleren van duurzaamheidsprojecten in Afrika. Met een focus op duurzaamheid, onderwijs en innovatie draagt TESUP actief bij aan een groenere en meer inclusieve toekomst.UNICEF steunen: Hulp in noodsituaties


TESUP's betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan alleen onderwijs in duurzame energie. We ondersteunen actief het werk van UNICEF in noodsituaties en humanitaire contexten wereldwijd. Met een focus op kinderen die het meest worden getroffen door conflicten en rampen, streven we ernaar levensreddende steun te bieden tijdens en crises. Door UNICEF te steunen, tonen we onze toewijding aan het helpen van de meest kwetsbare kinderen over de hele wereld.


Empowerment van kinderen: Onderwijs en duurzame energie


Als TESUP erkennen we dat het onderwijzen van kinderen over duurzame energie cruciaal is om hun waarden te vormen en hen te inspireren om duurzame keuzes te maken. Door projecten op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid te financieren en zonnepanelen te leveren aan scholen zoals de Vineyard School in Engeland, bieden we praktische ervaringen en laten we kinderen de voordelen van duurzame energie zien. Door te investeren in het onderwijs van kinderen voedt TESUP een generatie op die de overgang naar schonere energiebronnen waardeert en er actief aan deelneemt. We begrijpen ook het belang van sport in de ontwikkeling van jonge mensen. Door Kerem Gonlum Basketball Academy in Londen te steunen, investeert TESUP in de toekomst van sport en koestert het de talenten van jonge atleten. Door dit partnerschap tonen we onze betrokkenheid bij het versterken van de positie van jongeren en het bevorderen van fysiek en mentaal welzijn door middel van sport.


Hernieuwbare energie: Windmolens leveren in aardbevingsgebieden


TESUP gaat verder dan financiële bijdragen en breidt haar steun uit naar gebieden die getroffen zijn door natuurrampen. Door windturbines te leveren aan aardbevingsgebieden helpen we bij het herstel van de energie-infrastructuur en bevorderen we een groener herstelproces. Dit initiatief laat onze toewijding zien om onze expertise in duurzame energie te gebruiken om gemeenschappen in nood te helpen.


Duurzaamheidsinitiatieven: Van productie tot verpakking


Bij TESUP hanteren we een allesomvattende benadering van duurzaamheid binnen onze eigen activiteiten. We streven er actief naar om onze impact op het milieu te minimaliseren door middel van verschillende duurzame praktijken. We vermijden niet-recyclebare materialen bij de productie en verpakking en kiezen voor multiplex kisten in plaats van papier. Deze keuze vermindert niet alleen de hoeveelheid afval, maar biedt klanten ook herbruikbare opslagoplossingen. Daarnaast vermindert onze beslissing om gebruikershandleidingen te digitaliseren door middel van QR-codes het papierverbruik en dragen we bij aan de strijd tegen ontbossing.


Interne bewustwording en acties op het gebied van duurzaamheid


We begrijpen dat corporate van binnenuit begint. We leiden onze medewerkers actief op en moedigen hen aan om duurzame praktijken toe te passen in hun persoonlijke en professionele leven. Door duurzaamheid te promoten als een manier van leven, willen we een cultuur van milieubewustzijn creëren onder onze werknemers.


Groene bedrijfsvoering: Werken aan 100% hernieuwbare energie


We zetten ons in om de daad bij het woord te voegen als het gaat om hernieuwbare energie. Tegen het einde van 2024 willen we 100% onafhankelijk zijn en ervoor zorgen dat onze werkplaatsen en activiteiten uitsluitend worden aangedreven door groene energiebronnen. Dit ambitieuze doel toont de toewijding van TESUP om het goede voorbeeld te geven en de overgang naar schone energie te stimuleren.


TESUP's toewijding aan verantwoord ondernemen stelt een prijzenswaardige norm voor bedrijven over de hele wereld. Door onze focus op onderwijs in hernieuwbare energie, steun voor humanitaire initiatieven, hulp in rampgebieden en interne duurzaamheidspraktijken, toont TESUP haar vastberadenheid om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. Door kinderen mondiger te maken, duurzame projecten te ondersteunen en innovatie in de duurzame energiesector te stimuleren, speelt TESUP een cruciale rol in het vormgeven van een groenere, duurzamere toekomst voor iedereen.

bottom of page