top of page

Klimaatbewuste huizen


Met de zich voortdurend ontwikkelende situatie met betrekking tot de wereld en het steeds veranderende klimaat is het belangrijk om niet alleen naar de schaal van landen, regeringen en economieën te kijken, maar ook om meer lokaal te kijken naar gemeenschappen, huisvesting en lokale gebieden om te zien welke veranderingen kunnen worden aangebracht om de menselijke impact op het milieu te verminderen. Door dingen op het laagste organisatieniveau te veranderen, kunnen grote veranderingen worden aangebracht in de manier waarop mensen leven en hun impact op hun omgeving. Een grote focus in veel landen ligt op het verbeteren en creëren van een woningvoorraad om een nieuwe generatie efficiënte en klimaatbestendige woningen te produceren. Het verminderen van het energieverbruik van woonwijken is een geweldige manier om de algehele milieu-impact te verminderen!


Gebruik maken van de duurzame technologie


Een voorbeeld van dit soort programma's is de poging van het VK om efficiënte warmtepompen in woningen te integreren. Deze warmtepompen verwarmen en koelen huizen efficiënter dan conventionele radiatoren en airconditioning, en gebruiken minder energie om de gewenste temperatuur te bereiken. De pompen hebben ook het voordeel dat ze de kosten voor huiseigenaren verlagen door de kosten van hun energierekening te verlagen, een bijzonder belangrijk aspect gezien de huidige prijzen op de energiemarkt. Bovendien verbranden de warmtepompen niet rechtstreeks materialen om warmte te genereren, en houden ze van de ecologische voetafdruk van huizen die de technologie gebruiken.


Helaas heeft dit schema vrij beperkt succes gehad vanwege de hoge prijs die gepaard gaat met het integreren van de technologie in huizen. De systemen zijn aanzienlijk duurder dan conventionele systemen die ongeveer £ 10.000 per huishouden kosten. Zelfs nu de overheid de installatie van warmtepompen in eigendommen subsidieert, is de terugverdientijd van energiebesparingen vrij lang, en zijn de initiële kosten buitensporig voor gezinnen met een lager inkomen. Dit wijst op een belangrijk probleem voor duurzaamheid in de toekomst. Duurzaamheid moet voor iedereen betaalbaar zijn en mag zeker geen last zijn voor lagere inkomensgroepen.


Voorbeeld van probleemoplossing bij overstromingen


Bij het overwegen van klimaatverandering en het efficiënter maken van woningen, is het ook belangrijk om rekening te houden met de realiteit van de klimaatsituatie. Helaas is het door het niveau van verwarming dat al heeft plaatsgevonden waarschijnlijk meer en meer onvoorspelbaar weer en de impact van het weer op lokale gemeenschappen. Daarom is het een goed idee om huizen en gemeenschappen met dit in gedachten te ontwerpen. Dit kan inhouden dat huizen en infrastructuur 'klimaatbestendig' worden gemaakt om deze beter bestand te maken tegen dramatische weersomstandigheden zoals overstromingen en orkanen. Dit kan worden uitgebreid tot hele gemeenschappen met behulp van slimme strategieën om de gevolgen van een veranderende planeet te beheersen.


Het is niet verwonderlijk dat veel van de technologie en praktijken bij het voorkomen van overstromingsschade uit Nederland komen. Het befaamde vlakke land maakt zich natuurlijk meer dan de meesten zorgen over de mogelijke schade door overstromingen aan hun land en als gevolg daarvan vinden er veel geavanceerde plannen en voorbereidingen plaats. Een van die innovaties is een heel eenvoudige met een groot potentieel. Het houdt simpelweg in dat elektrische kabels zo hoog mogelijk in huis worden gelegd in plaats van in de vloer, zoals de industriestandaard is. Je zou denken dat zo'n klein ding niet veel zou helpen tegen een naderende overstroming. En je zou gelijk hebben!


Het belangrijkste om in dit geval te overwegen, zijn de kosten voor de wederopbouw voor de huiseigenaar. Als de kabels in de vloer worden geplaatst, worden ze blootgesteld aan het overstromingswater en moeten ze grotendeels of volledig worden vervangen. Dit heeft een goede invloed op het verlagen van de kosten van wederopbouw voor de huiseigenaar en de gemeenschap, vooral in een tijd van weinig middelen en geld. Overwegingen als deze, als wijdverbreid zouden zijn, ook al is het maar een kleine verandering, zouden zo'n grote impact hebben! Gelukkig zijn sommige bouwers over de hele wereld begonnen deze handige techniek toe te passen in hun standaard bouwpraktijken.


De drijvende huizen


Een interessantere technologie uit Nederland is de introductie van drijvende (jawel, drijvende!) huizen. Deze huizen drijven, wanneer ze worden blootgesteld aan overstromingen en stijgende waterstanden, gewoon op het water, waardoor de schade aan het huis wordt verminderd. Dit ontgrendelt het bouwen van huizen en gebouwen bovenop uiterwaarden, een gebied dat voorheen niet beschikbaar was. Dit is een heel interessante manier om het probleem aan te pakken, maar het is niet zonder nadelen. De huizen kunnen tot 20% meer kosten om te bouwen dan conventionele huizen en nemen over het algemeen ... minder conventionele vormen aan, waardoor de beschikbare architecturale stijlen worden beperkt.Een goede manier om beide bovengenoemde dingen te doen, namelijk de ontwikkeling van huizen met minder impact en meer klimaatbestendige huizen, is door de elektriciteitsopwekking te lokaliseren. Stroom in huizen is erg afhankelijk van elektriciteitsnetten om huizen consequent van elektriciteit te voorzien. Als dit net zou worden verstoord door buitensporige weersomstandigheden (die waarschijnlijk vaker zullen voorkomen naarmate de tijd vordert), zullen veel huizen en gemeenschappen volledig zonder elektriciteit zitten om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Je hoeft alleen maar naar de recente geschiedenis te kijken om de impact te zien. Onverwacht koud weer verlamde de elektriciteit in Texas, VS, wat leidde tot massale stroomonderbrekingen en zelfs sterfgevallen als gevolg van de stroomstoringen.


TESUP voor lokale gemeenschappen


Lokale stroom in de vorm van hernieuwbare energie op het dak of in de tuin is een goede manier om de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet van een gemeenschap te verminderen. Sommige gemeenschappen slaan de handen ineen om een grote turbine in hun gebied te bouwen en de stroom te delen. Anderen besluiten samen te werken om 'lokale energiegemeenschappen' te vormen, een groep mensen en bedrijven die zich verenigen en hun koopkracht gebruiken om goedkopere elektriciteit te kopen. Met lagere zonnepanelen in huis en windturbines is dit steeds toegankelijker geworden, waardoor er hopelijk minder mensen financieel achterblijven. TESUP is een geweldige plek om enkele potentiële windturbines voor uw gemeenschap te bekijken.


Zoals je hopelijk kunt zien, is de toekomst van bouwen gecompliceerd en moet er veel werk worden verzet om ervoor te zorgen dat de toekomst van het bouwen op aarde duurzaam en betaalbaar is voor iedereen!