top of page

Hoe worden vogels beïnvloed door windturbines?

Bij het nadenken over duurzaamheid en het creëren van een duurzamere toekomst, ligt de focus maar al te vaak direct op emissies en hoe deze kunnen worden verminderd. Vaak betekent dit dat het enige waar een bedrijf of land zich op richt, het verminderen van de hoeveelheid kooldioxide of soortgelijke opwarming is, waardoor andere duurzaamheidsdoelen achterblijven. Hoewel deze praktijk gunstig is voor het vertragen en matigen van de klimaatverandering, kan en moet duurzame ontwikkeling niet alleen gericht zijn op vermindering van emissies om de beste resultaten te behalen. Er zijn veel andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van duurzame praktijken, zoals mensenrechten, leefbaarheid van steden of ecologische gezondheid. Factoren als deze helpen niet alleen de wereld te redden van klimaatgerelateerde rampen, maar zorgen ook voor een sterkere, eerlijkere en veerkrachtigere wereld om in de toekomst in te leven.


Ecologische overwegingen, namelijk ervoor zorgen dat planten en dieren wijdverspreid en biodivers zijn om een ​​gezond milieu te creëren, zijn erg belangrijk bij het ontwikkelen van een duurzame planeet. Door te zorgen voor biodiversiteit in landen over de hele wereld, ontstaan ​​veerkrachtige ecosystemen tegen bedreigingen zoals ziekten en wordt de schoonheid van de planeet behouden. Ervoor zorgen dat wilde dieren de ruimte hebben om te leven en te gedijen, is daarbij de sleutel. Helaas heeft de voortdurende groei van menselijke nederzettingen, steden en populaties ertoe geleid dat dieren in steeds kleinere wilde gebieden worden geduwd of gedwongen zich aan te passen aan steeds vijandiger stedelijke omgevingen.


Het behoud van veilige leefruimten voor wilde dieren is een belangrijk doel voor TESUP. Helaas kunnen de windturbines die door TESUP worden geleverd een bedreiging vormen voor vogels die leven in en rond woonwijken waar TESUP-turbines vaak worden ingezet. Vogels zijn een belangrijk onderdeel van veel ecosystemen en spelen een belangrijke rol. Kleinere vogels zoals bluebirds, gierzwaluwen en grasmussen, ook wel insectenetende vogels genoemd, zijn essentieel om de insectenpopulaties onder controle te houden, de kans op insectenplagen drastisch te verminderen en de menselijke voedselproductie te beschermen door 400 tot 500 ton insecten per jaar te consumeren.


Deze kleine vogels hebben ook een sterke wisselwerking met planten, fungeren als bestuivers voor sommige planten met felgekleurde bloemen en als zaadverspreiders, eten zaden en verspreiden ze weg van de plant. Grotere vogels zoals kraaien of zelfs gieren fungeren als aaseters, verwijderen dode dieren en voorkomen de verspreiding van ziekten. Zelfs grotere vogels zoals uilen, adelaars, valken of andere roofvogels beheersen de knaagdierpopulaties en voorkomen dat ze ziekten verspreiden. Met al deze voordelen en meer die vogels kunnen bieden aan zowel ecosystemen als menselijke populaties, is het logisch om deze populaties vogels zoveel mogelijk te beschermen.


Helaas zitten TESUP-turbines meestal precies in de vliegroute van vogels, omdat dit de optimale hoogte is om windenergie te benutten. Hoewel ongebruikelijk, kunnen vogels moeite hebben om de snel bewegende bladen te zien en ermee in botsing te komen, waarbij de vogel gewond raakt. Vogels die gewond raken door windturbines hebben onevenredig grote gevolgen voor bepaalde populaties van vogelsoorten. Studies in de VS en Europa hebben bijvoorbeeld een aantal gevallen aan het licht gebracht waarin Large Eagles, California Condors en Marbled Murrelets in windturbines zijn gevlogen en gewond zijn geraakt. Dit is bijzonder schadelijk omdat deze soorten worden bedreigd met bijzonder trage reproductiesnelheden van slechts één kuiken per jaar, waardoor deze soorten mogelijk met uitsterven bedreigd worden.

https://abcbirds.org/blog21/wind-turbines-are-threat-to-birds/


Het probleem van windturbines die vogels verwonden is meer uitgesproken in grotere windturbine-installaties zoals offshore windparken, maar TESUP wil op elke mogelijke manier helpen! Op dit moment zijn TESUP-turbinebladen enkelvoudige bloktinten van ofwel wit voor turbines met verticale as of zwart voor turbines met horizontale as. TESUP wil hier verandering in brengen door een vleugje kleur toe te voegen aan zijn windturbinebladen om ze beter zichtbaar te maken voor vogels. Het zicht van een vogel is een van zijn sterkste en meest acute zintuigen, maar hij pikt sommige kleuren beter op dan andere.


Vogels hebben het vermogen om licht te zien binnen het ultraviolette spectrum van licht, iets wat niet mogelijk is met menselijke ogen. Ze zijn ook uitgerust met speciale 'kegels', een cel die lichtgolven in de ogen van alle dieren waarneemt. Deze kegeltjes bevatten een extra druppel olie in vergelijking met menselijke ogen die bepaalde kleuren uitfilteren, waardoor ze een hoog contrast tussen kleuren kunnen zien. Om deze reden test TESUP de toevoeging van helderpaarse accentpunten aan de uiteinden van windturbinebladen. Een voorbeeld hiervan is hieronder te zien, toegepast op de randen van de bladen van de Magnum 5 en Master X turbines.

https://www.thespruce.com/how-birds-see-color-386467

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2908&context=icwdm_usdanwrcKijkend naar de Master X-turbine in het bijzonder, verkleint de relatief kleine straal van de gebruikte windturbinebladen het gebied waarin een passerende vogel kan vliegen, waardoor het risico voor lokale vogelpopulaties wordt verkleind. Het lichaam van de windturbine is wit geschilderd wat ook gunstig is voor de vogelveiligheid. Wit wordt gezien als een kleur van gevaar, alarm en agressiviteit voor vogels. Dit komt omdat de kleur in de natuur voorkomt als onderdeel van het verenkleed van veel vogels om andere vogels weg te waarschuwen, waarbij de witte veren meestal worden weergegeven als onderdeel van een dreigende of agressieve weergave.


Maar maak je geen zorgen! Een klein beetje wit toevoegen in de vorm van een windturbine-installatie zal niet alle vogels wegjagen uit uw tuin, alleen weg van de turbine zelf. Om vogels aan te moedigen uw tuin te gebruiken en een gezond ecosysteem in uw lokale omgeving aan te moedigen, kunt u kleurrijke plantensoorten in uw tuin introduceren om voedsel en onderdak te bieden aan lokale vogels, een vogelhuisje plaatsen om de vogels onderdak te bieden of een vogel installeren feeder, bij voorkeur geschilderd in felle kleuren om vogels aan te trekken!

https://www.thespruce.com/colors-that-attract-birds-386400TESUP benadrukt echt het belang van een volledig duurzame ontwikkeling van de wereld en houdt rekening met vele factoren van duurzaamheid, niet alleen de emissiereducties die TESUP hernieuwbare energieopwekking biedt. TESUP kijkt ernaar uit om deze stap van het schilderen van zijn turbines te implementeren om hopelijk een positieve impact te hebben!