top of page

TESUP bouwt een nieuw zonnepark met een geïnstalleerd capaciteitsplan van 60 MW!

Het plan van TESUP is om een zonnepark van 60 MW (40+20*) te bouwen op land dicht bij de plek waar het standbeeld van Tesup (god van lucht, donder en storm) werd gevonden!


TESUP heeft de afgelopen 2 jaar geïnvesteerd in aanbestedingen voor zonne-energie in verschillende landen. En vandaag kunnen we met trots aankondigen dat we hebben deelgenomen aan een belangrijke aanbesteding voor zonne-energie en deze hebben gewonnen. Ons doel is om alleen al in dat zonneparkgebied 60 MW geïnstalleerd vermogen te bereiken in 3 jaar.Een belangrijk toeval is dat het Hettitische Stormgod Tesup-beeld voor het eerst werd gevonden in een gebied heel dicht bij het land waar we onze zonne-energiecentrale gaan bouwen. Zoals u wellicht weet, is onze bedrijfsnaam geïnspireerd door de Hettitische Stormgod Tesup en kunnen we dit mooie toeval "lot" noemen.


Het totale landoppervlak is 475.000 m2 (5.112.857 ft2) en we zijn van plan een groot zonnepark te creëren door het grootste deel van het gebied in drie fasen te gebruiken. De eerste fase is om het geïnstalleerde vermogen van 5 MW tegen eind 2023 te voltooien en het resterende deel van het land voor te bereiden op extra delen van onze zonne-energiecentrale. De tweede en derde fase zijn om uit te breiden naar een groter gebied met een plan om respectievelijk 40 MW en 60 MW* capaciteit te bereiken. Ons doel is om de 60 MW zonne-installatie in 3 jaar af te ronden.


TESUP heeft geïnvesteerd in zonneparken, niet alleen voor het opwekken van zijn productie-energie en het ondersteunen van de regeringen met elektriciteitsproductie, maar ook voor vele andere voordelen voor het milieu en de gemeenschap. Het land waar zonneparken worden aangelegd, kan een betere leefomgeving bieden voor dieren en planten. Ze verminderen de koolstofemissies in het gebied en creëren schone energie die het milieu niet schaadt. Ze lozen geen schadelijke atmosferische ontladingen. Evenmin vervuilt zonne-energie land of water. Niet-hernieuwbare brandstoffen zoals olie worden soms gelekt of gemorst. Dit heeft een effectieve invloed op de bodem, de vegetatie en de dierenpopulaties. Dergelijke schade is nooit verbonden met zonneparken of PV-panelen. Ook aan zonneparken is er weinig onderhoud, als de modules gaan is er verder weinig te doen. Een akkerbouwer of veehouder kan dromen van een dag zonder intensief werk.

Bovendien zijn er een aantal onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld door het Argonne National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie, die aantonen dat zonneparken 'bestuivervriendelijk' zijn. Deze term houdt in dat de omgeving op een zonnepark ideaal is voor bestuivers. Zoals vogels en vooral honingbijen, omdat het lokaal maaien en verspreiden van herbiciden de ontwikkeling van een breed scala aan verschillende bloemen bevordert. Zo groeit de biologische variëteit.


Zonneparken kunnen dus naast de opwekking van elektriciteit tal van landbouw- en milieuvoordelen hebben. Als TESUP zijn we er trots op bij te dragen aan het milieu en de gemeenschap met onze investeringen in zonneparken.*20 MW deel van de totale zonne-energiecentrale wordt voorgesteld voor verdere projectontwikkeling en wordt momenteel geëvalueerd.