top of page

Groei van hernieuwbare energie via overheidsregelingen

De wereld heeft dringend behoefte om de overgrote meerderheid van haar energiebronnen in de nabije toekomst om te zetten in bronnen die geen koolstof uitstoten. Hernieuwbare energiebronnen zijn hiervoor de meest ideale bron omdat ze bij hun werking geen koolstofdioxide produceren. Het is dus goed om te zien dat sommige regeringen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen aanmoedigen door hun bevolking financiële prikkels en hulp te bieden. Een zeer recent voorbeeld van dit soort stimulansen zijn de nieuwe belastingmaatregelen voor hernieuwbare energie die door de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd. Dit houdt in dat de 5 procent BTW (BTW) die nu wordt geheven voor huiseigenaren die zonnepanelen, isolatie of warmtepompen in hun woning willen installeren, is afgeschaft.Verbeteringen van de Britse regering


Dit is een geweldige zet van de Britse regering omdat het de groei in de sector van hernieuwbare energie stimuleert en de energiekosten verlaagt. Dit is momenteel een controversieel onderwerp in het land vanwege de snel stijgende prijzen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende uitval op de oliemarkt. Helaas is deze maatregel niet permanent. De maatregel geldt voor vijf jaar van april 2022 tot april 2027. Dus als u in het VK woont, is het misschien tijd om te investeren in het energiezuiniger maken van uw huis voordat dit belastingvoordeel afloopt!


Dit is de nieuwste financiële steun van de Britse regering voor duurzame energiepraktijken en energie-efficiëntie. Vorig jaar kondigde de Britse premier: Boris Johnson aan dat Britse huiseigenaren in aanmerking zouden komen voor een subsidie ​​van £ 5.000 als ze een warmtepomp in hun huis zouden installeren. De installatie van een warmtepomp is een goede manier om uw huis energiezuiniger te maken voor verwarming en koeling, in vergelijking met traditionele centrale verwarming in het VK. Helaas is de totale prijs van warmtepompen ongeveer £ 15.000 tot £ 20.000: een behoorlijk hoge prijs voor de besparingen die worden gezien.


Een voorbeeld van een residentiële warmtepomp, houd deze in de gaten, er zullen er in de nabije toekomst waarschijnlijk nog een paar volgen!


Installatiekosten


Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een huis een veel goedkoper alternatief is voor het plaatsen van een warmtepomp. Het zou natuurlijk ideaal zijn om beide oplossingen te installeren, maar bij het evalueren van de installatiekosten met de bespaarde/opgewekte energie, hebben zonnepanelen een veel kortere terugverdientijd. Zonnepanelen voegen naar schatting ook maar liefst 14 procent toe aan de waarde van een huis in vergelijking met een huis zonder zonnepanelen. Helaas, aangezien binnenlandse windturbines een relatief nieuwe technologie zijn, zijn er geen dergelijke studies die binnenlandse windturbines evalueren.


Overheidsbenaderingen om het gebruik van hernieuwbare energie aan te moedigen


Verenigde Staten van Amerika


Voor een ander voorbeeld van wetgeving die de adoptie van hernieuwbare energie aanmoedigt, kijken we naar de Verenigde Staten van Amerika. Wetgeving op staatsniveau schrijft voor dat een bepaald percentage van de elektriciteitsbedrijven moet worden opgewekt met hernieuwbare middelen. Dit varieert van staat tot staat, waarbij zich bevinden aan het 'standaard' percentage van de overheid en anderen hun eigen, ambitieuzere streefpercentages bepalen. Dit beleid is een geweldige strategie om te ontwikkelen tot duurzame technologie.


Een selectie van staten en of ze hoger mikken dan de opgegeven standaard hernieuwbare elektriciteit %


Duitsland


Historisch gezien was Duitsland sterk afhankelijk van door steenkool opgewekte energie en vertrouwde het jarenlang op de elektriciteitsbron om de natie van stroom te voorzien. Dit is duidelijk niet ideaal voor de Duitse omgeving. Onder een coalitie van centrumlinkse en Groene Partij-regeringen in het jaar 2000 werd een nieuw wetsvoorstel met de naam 'Wet op hernieuwbare energiebronnen' aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft sindsdien geholpen om de energiesector van Duitsland vorm te geven en heeft de sector van hernieuwbare energie aangemoedigd om te groeien. Het beleid is minder gericht op lokale elektriciteitsopwekking en meer op energieleveranciers.


Het wetsvoorstel betreft een teruglevertarief voor energieleveranciers die hernieuwbare energiebronnen gebruiken om elektriciteit op te wekken. Het tarief zorgt ervoor dat de prijs waartegen de opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen niet onder een bepaald niveau zakt. De volgende regering ging verder en beloofde een 'Energiewende', een energietransitie in de hoop tegen 2020 35% duurzame opwekking te bereiken en tegen 2050 80%. Dit is een geweldig doel om te hebben, het is geweldig om te zien dat een land zo toegewijd is aan schoon energievoorziening! Het is niet alleen goed vanuit het oogpunt van schone energie, maar heeft ook veel banen opgeleverd in en in heel Duitsland. Waarom zou u zich niet aansluiten bij Duitsland in zijn duurzame energieboost door naar enkele TESUP-turbines te kijken, als u natuurlijk geïnteresseerd bent!
China

Ten slotte is het beleid van China inzake de opwekking van hernieuwbare energie best interessant en zeker het bekijken waard! Chinese steden hebben van oudsher een groot aantal problemen gehad met betrekking tot de mate van luchtvervuiling en de lage algemene luchtkwaliteit. Dit probleem is zo groot dat het wijdverbreide longgerelateerde ziekten veroorzaakte en veroorzaakt en zich soms manifesteert in dichte mist boven steden. Dit wordt toegeschreven aan de zware industrie in Chinese steden en een grote afhankelijkheid van steenkool als energiebro