top of page

Greenwashing in de EU! Hoe kernenergie en aardgas financiering voor hernieuwbare energie kunnen krij

De Europese Commissie, verantwoordelijk voor het voorstellen van nieuwe EU-wetgeving, komt met plannen om vervuilende bronnen van energieopwekking als ‘groen’ te bestempelen. Als deze plannen doorgaan, zal energieopwekking uit aardgas en nucleaire bronnen worden gedefinieerd als 'groene' bronnen, dezelfde definitie zal worden toegepast op echt schone bronnen zoals wind- en zonne-energie.


Dit is belangrijk omdat de definitie wordt gebruikt om financiering toe te wijzen aan projecten in de hele EU. Door deze niet-hernieuwbare bronnen als 'groen' te bestempelen, krijgen ze toegang tot financiering die is bestemd voor de ontwikkeling van schone energiebronnen in de hele EU.


Deze controversiële plannen kregen nog meer een hekel aan de timing van hun vrijlating. De plannen werden uren voor de deadline ingediend, in wat sommigen een nacht- en rookoperatie noemen. Deze plannen worden door leiders algemeen beschouwd als in strijd met de doelstellingen om duurzame energie in de EU te introduceren en TESUP is het daarmee eens!


Sommige landen, zoals Frankrijk en Tsjechië, steunen de plannen omdat de landen sterk afhankelijk zijn van kernenergie.


TESUP is het eens met sommige politici die denken dat deze nieuw geplande definities het geval van hernieuwbare energie zullen verzwakken en de voortgang van de EU naar een netneutraal stroomopwekkingssysteem zullen vertragen. TESUP hoopt dat deze nieuwe voorstellen in de nabije toekomst zullen worden teruggedraaid.