top of page

Een onmiskenbare realiteit: Poolongelijkheid en klimaatcrisis

Wist je dat de opwarming van Antarctica drie keer zo snel gaat als het wereldwijde gemiddelde? Dit is een bijzonder alarmerende trend, omdat Antarctica de thuisbasis is van de grootste ijskap op aarde. Als de ijskap in dit tempo blijft smelten, kan dit bijdragen aan een catastrofale stijging van de zeespiegel, waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan en kustgemeenschappen over de hele wereld worden overspoeld.Stijgende temperaturen op het noordelijk halfrond

De temperatuur op het noordelijk halfrond is de afgelopen decennia gestaag gestegen. Deze opwarmingstrend wordt in verband gebracht met de versterking van het broeikaseffect door menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing. Als gevolg hiervan zien we vaker en heviger hittegolven, droogtes en bosbranden, die een impact hebben op ecosystemen, landbouw en menselijke gezondheid.


De smeltende polen op het zuidelijk halfrond

Terwijl de temperaturen op het noordelijk halfrond de pan uit rijzen, smelten de poolkappen op het zuidelijk halfrond in hoog tempo. De zuidelijke poolgebieden zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en de gevolgen van de afnemende ijskap zijn verstrekkend. Antarctica, de grootste ijskap ter wereld, bevat ongeveer 90% van het ijs van de planeet en 70% van het zoetwater. Het uiteenvallen van deze kolossale ijsmassa's draagt bij aan de stijging van de zeespiegel, wat een ernstige bedreiging vormt voor laaggelegen kustgemeenschappen over de hele wereld. Naast de menselijke impact verstoort het smelten van de ijskappen op Antarctica het delicate evenwicht van mariene ecosystemen, waardoor de wereldwijde milieucrisis verder verergert.


Temperaturen stijgen drie keer sneller dan het wereldwijde gemiddelde

Misschien wel het meest verontrustende aspect van de klimaatcrisis is de snelheid waarmee de temperaturen in deze poolgebieden stijgen. Studies tonen aan dat de temperatuur op het zuidelijk halfrond drie keer sneller stijgt dan het wereldwijde gemiddelde. Deze snelle opwarmingstrend is een duidelijke aanwijzing dat we getuige zijn van een milieuramp in wording. De gevolgen van deze ongelijkheid zijn ernstig en verstrekkend. De gevolgen voor wereldwijde weerpatronen, oceaanstromingen en biodiversiteit zijn onvoorspelbaar, waardoor het nog uitdagender wordt om de dreigende ramp te beperken. Zonder dringende actie kan de schade aan het delicate evenwicht van onze planeet onomkeerbaar worden.


*Onderstaande afbeelding toont een vergelijking van de ijsbedekking in 1991 en 2021.
Invloed op mensenlevens

De gevolgen van klimaatverandering blijven niet beperkt tot geïsoleerde regio's, maar treffen ons allemaal. Naarmate extreme weersomstandigheden vaker voorkomen, worden gemeenschappen over de hele wereld geconfronteerd met risico's voor hun veiligheid, voedselzekerheid en levensonderhoud. Rampen zoals orkanen, overstromingen en hittegolven zijn destructiever geworden, waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan en de sociaaleconomische ongelijkheid toeneemt.


Oplossingen vinden met TESUP

Klimaatverandering is een feit waar we elke dag mee te maken hebben. Gisteren, in de namiddag, werd Letland getroffen door een orkaan terwijl de zon scheen en de temperatuur 35 was. Het is echt en het gebeurt. We zullen er samen tegen vechten! Kom vandaag nog in actie met TESUP en begin met het opwekken van schone energie met TESUP producten! We bieden een breed scala aan producten om individuen en gemeenschappen in staat te stellen over te stappen op groenere energiealternatieven.


bottom of page