top of page

Doelstellingen voor hernieuwbare energie bepalen onze weg naar duurzaamheid

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor hernieuwbare energiebronnen als een manier om de klimaatverandering aan te pakken en een duurzame toekomst te verzekeren. Overheden en organisaties over de hele wereld hebben ambitieuze doelen gesteld voor de toepassing van hernieuwbare energie om de afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen te verminderen.

Hernieuwbare energiebronnen vormen de ruggengraat van de energietransitie en een levensvatbare klimaatoplossing. De inzet van hernieuwbare energie is een van de belangrijkste factoren om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde onder de 1,5°C te houden.


Recente geopolitieke en klimaatgerelateerde ontwikkelingen benadrukken de noodzaak van actie om de ambitie voor de inzet van hernieuwbare energie te vergroten om de klimaatdoelstellingen te halen, de energiezekerheid te vergroten en de betaalbaarheid te verbeteren, en om universele toegang tot betrouwbare en betaalbare energie te waarborgen.


Doelstellingen voor hernieuwbare energie hebben doorgaans betrekking op een percentage van de totale energieproductie dat binnen een bepaald tijdsbestek uit hernieuwbare bronnen moet komen. De EU streefde naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 20%, een verhoging van het aandeel hernieuwbare energie met ten minste 20% van het verbruik en een energiebesparing van 20% of meer tegen 2022. De doelstelling werd ruimschoots gehaald met een aandeel van 22% van de bruto eindverbruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De nieuwe doelstellingen zijn om 32% van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen en tegen 2030 een klimaatneutraal continent te worden.


Deze doelstellingen zijn cruciaal voor het stimuleren van investeringen en innovatie in de hernieuwbare energiesector. Ze helpen ook om bedrijven, overheden en consumenten zekerheid te bieden over de toekomstige richting van energieproductie en -verbruik.


Wetende dat de energiesector verantwoordelijk is voor meer dan 75% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU, is het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de verschillende sectoren van de economie daarom een belangrijke bouwsteen om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen.


Als een diepgaand bedrijf voor hernieuwbare energie zet TESUP zich in om dit doel te bereiken: in elk huishouden aanwezig zijn. De toekomst van hernieuwbare energie ziet er rooskleurig uit en groeit. We produceren goederen om de efficiëntie en kosteneffectiviteit van hernieuwbare energiesystemen aanzienlijk te verhogen. Door voortdurende investeringen en innovatie kunnen we ervoor zorgen dat hernieuwbare energie een steunpilaar wordt van de wereldwijde energiemix en helpt om een duurzamere en rechtvaardigere wereld te creëren.