top of page

De nieuwe technologie in de energiesector: thermische opnamen met drones

Zoals iedereen weet, maakt technologie deel uit van ons leven. We kunnen de technologie in ons belang gebruiken, daarom is er onlangs een nieuwe technologie voor thermische opname met drones ontstaan ​​in de energiesector.


Drones zijn recentelijk gebruikt in de energiesector en het is behoorlijk populair. Het wordt actief gebruikt in de mijnbouw, landbouw, bouw en energiesectoren. Met de nieuwe technologie helpen drones de hotspots te diagnosticeren en mogelijke ongevallen in de energiesector te vinden, te voorkomen en aan te pakken (stroomstoring, elektrische lekkage, software- en hardwarestoring).

(https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle)


Het kan lang duren voordat medewerkers scannen, onderzoeken en zelfs terugkeren naar het betreffende gebied. Maar dankzij drones zijn zelfs de moeilijkst bereikbare punten binnen enkele minuten bereikbaar. Om al deze redenen neemt het gebruik van drones in energiecentrales met de dag toe.


Het gebruik van drones in de energiesector helpt bedrijven tijd en geld te besparen. Het is noodzakelijk om de gebouwen, materialen en energieproducerende infrastructuurmechanismen die in de energiesector worden gebruikt en daarom in de energiesector worden gebruikt, periodiek te onderzoeken en te inspecteren. Deze onderzoeken en inspecties kosten veel en brengen gevaren met zich mee die mensen kunnen tegenkomen. Op dit moment vinden drones plaats als veilig. Ze kunnen allebei heel zorgvuldig inspecteren en problemen voorkomen voordat ze beginnen. Voor de energiesector worden drones gebruikt bij het herstellen en opereren op plaatsen die moeilijk en gevaarlijk te bereiken zijn.


Het gebruik van drones in de windenergiesector


Het gebruik van drones in de windenergiesector kwam voor het eerst naar voren tijdens de periodieke inspectie van windturbines. Tijdens de controle van windenergiecentrales moet de locatie van de turbines echter worden beoordeeld in het licht van enkele criteria op basis van de omgevingsomstandigheden. Het is bijvoorbeeld essentieel om ijsvorming te verwijderen van windturbines die zich in een gebied met ijsvorming bevinden. In dergelijke gevallen detecteren de drones die in het spel komen de ijsvorming op de turbinebladen en elimineren ze de schade die kan optreden door vroegtijdig in te grijpen.

Aan de andere kant kunnen dankzij de hoge resolutie beelden van de wieken van elke windturbine verschillende maatregelen worden genomen voordat een bestaand probleem groeit. Al deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd terwijl de windturbines draaien en zonder enige onderbreking van de energie, dankzij geavanceerde drone-technologieën.


Terwijl een team van 3 mensen slechts één turbine per dag kon besturen, kan dankzij dronetechnologieën een team van 2 mensen 8 turbines per dag besturen.


Het gebruik van drones in de zonne-energiesector


De levensduur van panelen die in de zonnesector worden gebruikt, is afhankelijk van het onderhoud en de periodieke controles. Op deze manier wordt de foutmarge gehalveerd en wordt tijd en geld bespaard. Met de drones die in deze zonnepanelenparken worden gebruikt, kan worden bepaald of er een gebroken, gebroken of fysieke schade is aan een paneel, kan water worden ingegrepen bij brand en zelfs met de drones met thermische camera's kan worden vastgesteld of er een afwijking is in de temperatuurwaarden.Zoals bij elk elektrisch product zijn hoge temperaturen ongewenst voor apparaten in zonne-energiecentrales. Natuurlijk zal er verwarming zijn in elektrische apparaten, maar temperaturen boven het bedrijfsbereik van het apparaat kunnen een indicatie zijn van de afwijkingen die optreden in de apparaten en kunnen na verloop van tijd storingen veroorzaken. Daarom moeten thermische controle en inspecties minstens één keer per jaar worden uitgevoerd, vaker in de zomermaanden in zonne-energiecentrales. Deze controles kunnen worden gedaan door drone met thermische camera op PV-panelen en met draagbare thermische camera's op paneel, transformator, omvormer en alle andere aansluitpunten.


In zonne-energiecentrales kan onderhoud 10 keer sneller worden uitgevoerd dan wind en betrouwbaardere gegevens verzamelen.Het gebruik van drones in waterkrachtcentrales


Waterkrachtcentrales zijn een andere faciliteit waar drones worden gebruikt. In deze energiecentrales worden veelal drones ingezet voor het driedimensionaal modelleren van de energiecentrale, het bepalen van de opstelruimte en het meten van de elektriciteitswaarden. Daarnaast spelen drones een serieuze rol bij inspectieactiviteiten in gebieden met hoogspanningslijnen.


In deze 3 energiecentralegebieden vereenvoudigen drones ons werk door punten te bereiken waar mensen niet toe in staat zijn, snellere resultaten te geven, mogelijke ongelukken te voorkomen en geld te besparen.


Als TESUP zijn we op de hoogte van de nieuwe technologieën en aarzelen nooit om te doen wat gedaan moet worden!

bottom of page