top of page

De kracht van de wind

Ledereen kent deze luchtbeweging die wind wordt genoemd. Je kunt het op je gezicht voelen als het licht is, of je kunt zien dat zijn kracht alles om je heen verplettert. Wind als waardevolle energiebron wordt al geruime tijd door de ingenieurs en de onderzoekers verkend. Hopelijk is er veel gedaan, maar we blijven zoeken hoe we de windenergie effectief, veilig en betaalbaar kunnen gebruiken.TESUP levert zijn bijdrage aan het onderzoek naar windenergie en maakt de video-animatie die de windsnelheidsschalen in m / s illustreert. Deze video kan je ook helpen om gemakkelijk te begrijpen wat de windsnelheid in jouw regio is en wat voor soort windturbine je nodig hebt. Als een simpele tip: TESUP verticale windturbines beginnen te laden met 7 m / s (waardoor de stroomopwekking met 4 m / s gaat) terwijl onze horizontale windturbines - met 3 m / s.


Windenergie heeft het potentieel om de afhankelijkheid van de wereld van fossiele brandstoffen te verminderen en het milieu te helpen schonen. Het is zijn moeite waard.


Geniet van het kijken!#tesup #hernieuwbareenergie #groen #alternatieveenergie #windenergie #windenergie #windenergiecentrales #energieschoonmaken #milieuschoonmaken #Atlas2.0