top of page

COP15: de conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit

De 15e Conferentie van de Partijen (COP15) bij het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD), gehouden in Montreal, Canada, heeft geresulteerd in een nieuwe mondiale overeenkomst voor natuur en mensen. Deze overeenkomst, bekend als de Kunming-verklaring, werd aangenomen door alle 196 partijen bij het VBD en schetst een nieuwe visie voor de bescherming en het behoud van de natuur, terwijl ook wordt ingespeeld op de behoeften van mensen en gemeenschappen.

De Verklaring van Kunming erkent de dringende noodzaak om iets te doen aan het voortdurende verlies aan biodiversiteit en de escalerende klimaatcrisis. Het erkent dat de natuur essentieel is voor het welzijn van de mens en dat het voortdurende verlies aan biodiversiteit het vermogen van ecosystemen ondermijnt om essentiële diensten te leveren, zoals schone lucht en schoon water, voedsel en medicijnen.


In de verklaring wordt een nieuw actiekader uiteengezet, dat een reeks ambitieuze doelen en streefdoelen omvat voor de bescherming en het behoud van de natuur, evenals maatregelen om de onderliggende oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Het roept ook op tot meer investeringen in instandhoudings- en herstelinspanningen, evenals inspanningen om de deelname van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren aan instandhoudingsinspanningen te versterken.


Een van de belangrijkste aspecten van de Verklaring van Kunming is de nadruk op hoge ambitie. Dit betekent dat landen moeten blijven streven naar ambitieuze doelen en doelstellingen om de natuur effectief te beschermen en te behouden. Dit is vooral belangrijk gezien de huidige toestand van de planeet, die wordt geconfronteerd met een ongekend verlies aan biodiversiteit en een escalerende klimaatcrisis.


Een ander belangrijk aspect van de Verklaring is de focus op levering. Dit betekent dat de overeenkomst moet worden omgezet in actie op het terrein om echt effect te hebben. Dit vereist de samenwerking en medewerking van overheden, organisaties en individuen op alle niveaus. De verklaring roept ook op tot het mobiliseren van meer financiële middelen ter ondersteuning van instandhoudingsinspanningen, waarbij de belangrijke rol wordt erkend die de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld in dit opzicht kunnen spelen.

Het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de Verenigde Naties moeten een sleutelrol spelen in deze inspanning door samen te werken om de toezeggingen na te komen die tijdens COP15 zijn gedaan. Dit omvat een breed scala aan acties, waaronder het implementeren van beleid en regelgeving ter bescherming van de natuur, het investeren in natuurbeschermings- en herstelprojecten en het vergroten van het bewustzijn over het belang van biodiversiteit.


De Verklaring benadrukt ook de noodzaak van transformatieve verandering, wat betekent dat het niet alleen gaat om het beschermen en behouden van de natuur, maar ook om het veranderen van de manier waarop we leven en zaken doen. Dit vereist een verschuiving in beleid, instellingen en systemen om biodiversiteit en ecosysteemdiensten te integreren in de besluitvorming. Het betekent ook samenwerken met lokale gemeenschappen en inheemse volkeren als belangrijke partners, waarbij hun kennis en rechten worden erkend.


De Verklaring van Kunming is een historische overeenkomst die een nieuwe visie uiteenzet voor de bescherming en het behoud van de natuur, terwijl ook wordt ingespeeld op de behoeften van mensen en gemeenschappen. Het is een oproep tot actie voor alle naties om samen te werken om de biodiversiteit van de aarde te beschermen en te behouden, en het is een belangrijke stap voorwaarts in de poging om de urgente milieu-uitdagingen van onze tijd aan te pakken.