solar farm

TESUP bouwt een nieuw zonnepark met een geïnstalleerd capaciteitsplan van 60 MW!

Het plan van TESUP is om een ​​zonnepark van 60 MW (40+20*) te bouwen op land dichtbij de plek waar het standbeeld van Tesup (God van lucht, donder en stormen) werd gevonden!

TESUP investeert de afgelopen 2 jaar in aanbestedingen voor zonne-energie in verschillende landen. En vandaag maken we met trots bekend dat we hebben deelgenomen aan een belangrijke aanbesteding voor zonne-energie en deze hebben gewonnen. Ons doel is om alleen al in dat zonneparkgebied binnen drie jaar een geïnstalleerd vermogen van 60 MW te bereiken.
Een belangrijk toeval is dat het Hettitische Stormgod Tesup-beeld voor het eerst werd gevonden in een gebied vlakbij het land waar we onze zonne-energiecentrale gaan bouwen. Zoals u wellicht weet is onze bedrijfsnaam geïnspireerd op de Hettitische Stormgod Tesup en dit mooie toeval mogen wij het ‘lot’ noemen.
De totale landoppervlakte bedraagt ​​475.000 m2 (5.112.857 ft2) en we zijn van plan een groot zonnepark te creëren door het grootste deel van het gebied in drie fasen te benutten. De eerste fase is om het geïnstalleerde vermogen van 5 MW tegen eind 2023 te voltooien en het resterende deel van het terrein gereed te maken voor extra delen van onze zonne-energiecentrale. De tweede en derde fase zijn bedoeld om uit te breiden naar een groter gebied met een plan om respectievelijk een capaciteit van 40 MW en 60 MW* te bereiken. Ons doel is om de zonne-energiecentrale van 60 MW binnen drie jaar af te ronden.
TESUP heeft geïnvesteerd in zonneparken, niet alleen voor de opwekking van productie-energie en het ondersteunen van de regeringen met elektriciteitsproductie, maar ook voor vele andere voordelen voor het milieu en de gemeenschap. Het land waarop zonneparken worden gebouwd, kan een betere leefomgeving bieden voor dieren en planten. Ze verminderen de CO2-uitstoot in het gebied en creëren schone energie die het milieu niet schaadt. Ze stoten geen schadelijke atmosferische lozingen uit. Zonne-energie vervuilt ook geen land of water. Niet-hernieuwbare brandstoffen zoals olie worden soms gelekt of gemorst. Dit heeft een effectieve invloed op de bodem, de vegetatie en de dierenpopulaties. Dergelijke schade is nooit verbonden aan zonneparken of PV-panelen. Ook aan zonneparken is er weinig onderhoud, als de modules weg zijn, is er verder weinig te doen. Een akker- of veehouder kan dromen van een dag zonder intensief werk.

Bovendien zijn er een aantal onderzoeken geweest van onder meer het Argonne National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie, waaruit blijkt dat zonneparken 'bestuivervriendelijk' zijn. Deze term impliceert dat de omgeving van een zonnepark ideaal is voor bestuivers. Net als vogels en vooral honingbijen, omdat het lokaal maaien en verspreiden van herbiciden de ontwikkeling van een breed scala aan verschillende bloemen bevordert. Zo wordt de biologische variëteit uitgebreid.

Naast de opwekking van elektriciteit kunnen zonneparken dus tal van landbouw- en milieuvoordelen bieden. Als TESUP zijn we er trots op dat we met onze investeringen in zonneparken een bijdrage kunnen leveren aan het milieu en de gemeenschap.
*20 MW deel van de totale zonne-energiecentrale wordt voorgesteld voor verdere projectontwikkeling en wordt momenteel geëvalueerd.