Rising Energy Costs? Start selling your power!

Stijgende energiekosten? Begin met het verkopen van uw kracht!

Heeft u de laatste tijd een stijging opgemerkt in de toch al dure energierekeningen? De belangrijkste boosdoener achter deze stijging is een dramatische stijging van de elektriciteitsrekening, die wel 50% hoger is dan vorig jaar!

Deze stijging wordt aan veel factoren toegeschreven, waarbij stijgingen van de aardgasprijzen en vertragingen bij de broodnodige infrastructuurprojecten voor de elektriciteitsopwekking wereldwijd de drijvende factoren zijn.

Maar dit is niet alleen maar slecht nieuws, vooral voor TESUP-klanten. Omdat de elektriciteitsprijzen hoger zijn, levert alle elektriciteit die u bij u thuis kunt opwekken en terug aan het elektriciteitsnet kunt terugleveren, meer winst op dan u normaal gesproken zou hopen!

Wacht dus niet langer en laat een TESUP-turbine op uw dak draaien om te profiteren van deze hoge elektriciteitsprijzen, waardoor het rendement op de investeringstijd van uw turbine wordt verminderd. Voorkom dat u extra geld uitgeeft aan uw elektriciteit met de huidige hoge prijzen door uw eigen elektriciteit op te wekken!

Weet u niet zeker welke turbine u moet gebruiken of waar u deze moet installeren? Laat dit u er niet van weerhouden om een ​​turbine te laten installeren! TESUP kan u voorzien van een architecturale virtuele dienst. Als u TESUP foto's van uw eigendom verstrekt, kunnen TESUP-ingenieurs u adviseren welk type turbine u moet installeren en waar.

Wilt u meer informatie over deze dienst, volg dan onderstaande link!